Σχετικά με το V-check 2 MR

Κατάλληλο για τη προστασία από υπερτάσεις τόσο διαρκείας όσο και κρουστικές. Διαθέτει την ικανότητα διακοπής της τάσης όταν υπερβεί μία τιμή από 255 V και πάνω σε χρόνο που μειώνει όσο μεγαλύτερη είναι η υπέρταση και επανασυνδέεται αυτόματα όταν η τάση επανέλθει στην ονομαστική τιμή των 230 V. Τοποθετείται πολύ εύκολα σε κεντρικό πίνακα ή υποπίνακα για τη προστασία μονοφασικού εξοπλισμού.

Δεν απαιτούνται : τοποθέτηση αυτόματου ασφαλειοδιακόπτη (φέρει το ίδιο MCB C40), ρελέ υλοποίησης αυτοματισμού (φέρει το ίδιο μηχανισμό επαναφοράς), απαγωγό κρουστικών υπερτάσεων (φέρει το ίδιο απαγωγό Τ2), ενδεικτική λυχνία σωστής λειτουργίας (φέρει από μόνο του).