Εργαστηριακή Επαλήθευση Συνεργασίας Τ1+Τ2
1ο ΤΕΣΤ : Υπάρχει πηνίο συνεργασίας ανάμεσα στο Τ1+Τ2 (ή καλωδιακή απόσταση μεταξύ τους, δηλαδή το ένα τοποθετημένο σε απόσταση από το άλλο). Επιτυχής προστασία. 2ο ΤΕΣΤ : Δεν υπάρχει πηνίο συνεργασίας ανάμεσα στο Τ1+Τ2 (ή καλωδιακή απόσταση μεταξύ τους). Η προστασία απέτυχε.   Read more